Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Artı fuarcılık projelerinin kesin bir bitiş tarihi vardır. Maliyetle ilgili sınırlamalar kritik birer etkenlerdir. Projelerin tamamlanabilmesi için koordinasyon gerektiren bir çok özel yeteneğe gerek duyulur. Yoğun bilgi ve yetenek kullanılan projelere ancak bu nitelikler uygun düşer.

Artı Fuarcılık Matris organizasyon modellerini benimser. Çalışma yöntemleri insan kaynaklarının ve yeteneklerin, bir projeden diğerine aktarılarak en iyi şekilde kullanılmasına imkan vermektedir. Matris organizasyon, bir fonksiyonel organizasyonun üzerine, proje ve fonksiyonel birimlerin sınırlarının iyi tanımlandığı bir proje yapısının yerleştirilmesi olarak görülebilir. Bu yapıda kişiler her projede değişik bir takımda yer alırlar, bir kişi bu şekilde bir fonksiyonel departmanın üyesi olduğu halde birden fazla projeyle ve proje yöneticisi ile birlikte çalışır. Karmaşık organizasyonlarda karar verme, koordinasyon ve kontrol problemlerinin üstesinden gelmek için organizasyona gerektiğinde konusuna hakim uzmanlar katılır.

ARTI FUARCILIK

Bütün çalışanların moral motivasyonlarının arttırılması ve her fırsatta, ait oldukları takımın ortak değerlerini hissetmeleri amaçlanmaktadır. Bu hedeften yola çıkarak şirket çalışanları arasında birlik ve beraberliği geliştirici, motivasyonu arttırıcı çeşitli maddi ve manevi faydalar sağlanmaktadır. Artı Fuarcılık, İnsanı insan yapan evrensel değerleri dışlayan, kişisel gelişim ve beklentilerin karşılanmasını engelleyen, doğal çevreye zarar veren, etik anlayıştan uzak, fırsatçı bir çalışma yaşamını kesinlikle reddeder.Back to top